Organische meststof

Organische meststof Meststof voor tuin en gazon NPK 7.5.7 - beschikbaar in zakken van 20kg

Orgamé gazon 10-4-8 (+3MgO) 

Orgamé is een stikstofrijke organische meststof in kruimelvorm die vooral geschikt is voor de bemesting van gazons. Daarnaast is het ook geschikt in het algemeen voor bomen en planten die een groot behoefte hebben aan (blad)groei. 

De samengestelde organische meststof bevat 10% stikstof (N), 4% fosforzuuranhydride (P2O5), 8% kaliumoxide (K2O) en 3% magnesiumoxide (MgO).

Eigenschappen:

- evenwichtige NPK formule met geleidelijke afgifte van de voeding gedurende 3 maanden.

- met extra wateroplosbaar magnesium voor een diepgroene grasmat/

- chloorarme kali, zodat de meststof ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden (bloemen, groenten, borders)

- zeer gering risico op verbranding

- bevat dierlijke bijproducten categorie II 

Gebruik:

Algemeen: 10-15 kg per 100m²

gazon : aanleg: 15-20 kg per 100m² // onderhoud: 10 kg per 100m²  twee maal per jaar

 

Het verschil tussen kunstmeststof en organische meststof

Kort en bondig is kunstmest een meststof samengesteld uit niet-biologisch ontgonnen elementen die de groei van allerhande gewassen stimuleert. 

Het gaat om chemische voedingselementen die kunstmatig worden gewonnen en toegevoegd worden aan de bodem. Belangrijke hoofdelementen (macro-elementen) hiervan zijn stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), zwavel (S), calcium (Ca), natrium (Na) met daarnaast de verschillende sporenlementen (micro-elementen) of de vitamines voor de planten; ijzer (Fe), koper (Cu), borium (B), zink (Zn) (, etc.). 

Het voordeel aan kunstmeststoffen is dat ze steeds gelijkmatig en constant van samenstelling zijn. Ze hebben een snellere werking dan organische meststoffen omdat de zouten direct oplossen in water. De exacte afgifte over een bepaalde tijdstip van een gewas is ook doorgaans geweten. Zo kan geforceerde of verkeerde groei van het gewas vermeden worden in het groeiseizoen.

Kunstmest is op die manier uitermate geschikt voor tal van landbouwgewassen waarbij een correcte groeicurve voor een maximale opbrengst zorgt. 

Een groot nadeel van kunstmest is dat er geen organisch materiaal aan de bodem wordt toegevoegd waardoor het bodemleven niet wordt verrijkt of gestimuleerd. Daarom wordt het gebruik van kunstmest in vele gevallen gecombineerd met het gebruik van organische meststoffen en spreken we van organische minerale meststoffen in de verhouding van 60% organisch en 40% kunstmest. Mineraal organische meststoffen hebben het voordeel dat de minerale voedingselementen sneller door de planten worden opgenomen maar ze spoelen nog steeds snel uit en brengen weinig waarde bij aan het bodemleven. 

Organische meststoffen zijn uitsluitend opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen die zijn gewonnen uit dierlijk of plantaardig materiaal. Het spreekt dus voor zich dat deze vorm van meststoffen milieuvriendelijker is maar dat het ook langer duurt vooraleer de voedingselementen uit deze meststoffen de plant bereiken. Er zijn namelijk vectoren nodig in de vorm van micro-organismen die de meststoffen omzetten in voor de plant opneembare deeltjes. Het bodemleven wordt op die manier grondig geactiveerd en de bodemstructuur verbetert aanzienlijk. Door het geleidelijk vrijkomen van de voedingselementen is de kans op overbemesting bijzonder klein, dit in tegenstelling tot het gebruik van kunstmest.

Het is steeds raadzaam om het gebruik van organische of op zijn minst organisch minerale meststoffen te stimuleren. Het is beter voor het milieu en heeft op een iets langere termijn alleen maar voordelen.