Kalkmeststoffen

Om gewassen met een optimale opbrengst en kwaliteit te kunnen telen, moet u voldoende aandacht besteden aan de bodemvruchtbaarheid.

Kalkmeststoffen

Om gewassen met een optimale opbrengst en kwaliteit te kunnen telen, moet u voldoende aandacht besteden aan de bodemvruchtbaarheid. Een goede bodemvruchtbaarheid wordt o.a. bepaald door een optimale bodem-Ph.

De optimale bodem-pH voor de plantengroei is in de eerste plaats afhankelijk van de bodemtextuur en het bodemgebruik. Daarnaast varieert de pH binnen bepaalde streefzone’s per teelt. Wanneer u kalkminnende teelten verbouwt, wordt de hoogste waarde van de streefzone nagestreefd. Voor zuurminnende teelten streven we de laagste waarde van de streefzone na. Teelten met een voorkeur voor een iets hogere pH (kalkminnend): prei, selder, bloemkool, bladgewassen, erwt, boon, spinazie, vlas, biet, gerst, cichorei, klaver, luzerne, koolzaad, grassen. Teelten met een voorkeur voor een iets lagere pH (zuurminnend): haver, rogge, aardappel, raap. Teelten kunnen gebreken vertonen die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een ongunstige bodem-pH.

Opgelet! Kalkmeststoffen mogen niet in contact komen met andere meststoffen, zeker niet met ammoniumhoudende meststoffen.

De neutraliserende waarde van kalkmeststoffen  (NW)

Kalkmeststoffen worden in de landbouw vaak ingezet om verzuring van de bodem tegen te gaan. Om de mate waarin verschillende kalkmeststoffen de bodem neutraliseren te kunnen vergelijken, is er een vaste maat aangeduid: de neutraliserende waarde NW.

De zuurgraad neutraliseren 

De mate waarin kalkmeststoffen de pH van de grond verhogen, ofwel de zuurgraad van de grond neutraliseert, wordt aangeduid met de neutraliserende waarde (nw). Voorheen werd hiervoor ook het begrip ‘zuurbindende waarde’ (zbw) gebruikt. Hoe hoger de neutraliserende waarde, des te lager is de benodigde hoeveelheid kalk voor hetzelfde effect op de pH. 

De diverse kalkmeststoffen op de markt verschillen sterk van elkaar wat de neutraliserende waarde betreft. Het is daarom een belangrijk aandachtspunt bij het kiezen van de juiste kalkmeststof. 

Neutraliserende waarde berekenen 

De nw is het getal dat aangeeft hoeveel milliliters 0,357 molair zoutzuur (HCl) worden geneutraliseerd door 1 gram van de kalkmeststof. Voor deze zuurneutraliserende werking is geen calcium nodig, maar een negatief geladen ion (O2-, CO32- of SiO32-) in de kalk. Deze zogeheten anionen kunnen een positief H+-proton elimineren en dat leidt tot een verhoging van de pH. 

De neutraliserende waarde (nw) van een kalkmeststof is als volgt te berekenen: 

(CaCO3-gehalte * 0,56) + (MgCO3-gehalte * 0,67) of (CaO-gehalte * 1) + (MgO-gehalte * 1,4) 

Eén nw staat daarbij gelijk aan 1 kg CaO. 

Bron: 

Braekman, P., Debussche, B. & Rombouts, G. (2014). Praktijkgids bemesting: meststoffen en groenbedekkers. Departement Landbouw en Visserij, België.